2020-2021

    0
    34
    Πετρολίνα ΑΕΚ 69 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 65 ΕΝΠ 67 ΟΜΟΝΟΙΑ 49 ΑΕΛ 47 ΕΘΑ 53 ΑΠΟΛΛΩΝ 63 ΑΠΟΕΛ 59 ΑΠΟΕΛ 60 Πετρολίνα ΑΕΚ 76 ΑΠΟΠ 66 ΑΕΛ 65 ΟΜΟΝΟΙΑ 74 ΑΠΟΛΛΩΝ 61 ΕΘΑ 54 ΕΝΠ 74 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 82 ΑΠΟΕΛ 72 ΕΝΠ 92 ΑΠΟΠ 75 ΑΠΟΛΛΩΝ 87 ΕΘΑ 57 Πετρολίνα ΑΕΚ 75 ΟΜΟΝΟΙΑ 79 ΕΘΑ 82 Πετρολίνα ΑΕΚ 76 ΑΕΛ 65 ΕΝΠ 75 ΟΜΟΝΟΙΑ 71 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 79 ΑΠΟΠ 79 ΑΠΟΛΛΩΝ 87 ΑΠΟΕΛ 98 ΟΜΟΝΟΙΑ 67 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 74 ΕΘΑ 71 Πετρολίνα ΑΕΚ 94 ΑΠΟΠ 53 ΑΠΟΛΛΩΝ 86 ΑΕΛ 68 ΑΕΛ 60 Πετρολίνα ΑΕΚ 73 ΕΝΠ 73 ΑΠΟΛΛΩΝ 85 ΕΘΑ 71 ΑΠΟΕΛ 82 ΑΠΟΠ 78 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 79 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 87 ΑΕΛ 63 ΑΠΟΕΛ 83 ΑΠΟΠ 68 Πετρολίνα ΑΕΚ 80 ΕΝΠ 77 ΟΜΟΝΟΙΑ 83 ΕΘΑ 90 ΑΠΟΛΛΩΝ 78 Πετρολίνα ΑΕΚ 75 ΑΕΛ 66 ΑΠΟΕΛ 75 ΕΝΠ 69 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 64 ΑΠΟΠ 85 ΟΜΟΝΟΙΑ 91 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 93 ΑΠΟΛΛΩΝ 78 ΑΠΟΕΛ 67 ΕΝΠ 38 ΕΘΑ 73 ΑΠΟΠ 82 ΟΜΟΝΟΙΑ 89 ΑΕΛ 63 ΑΠΟΛΛΩΝ 90 ΟΜΟΝΟΙΑ 87 ΑΕΛ 100 ΑΠΟΠ 102 Πετρολίνα ΑΕΚ 88 ΑΠΟΕΛ 60 ΕΝΠ 76 ΕΘΑ 62 ΑΠΟΕΛ 71 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 82 ΕΘΑ 72 ΑΠΟΛΛΩΝ 73 ΟΜΟΝΟΙΑ 80 Πετρολίνα ΑΕΚ 93 ΑΠΟΠ 80 ΕΝΠ 73 Πετρολίνα ΑΕΚ 106 ΕΘΑ 64 ΕΝΠ 85 ΑΕΛ 64 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 90 ΟΜΟΝΟΙΑ 65 ΑΠΟΛΛΩΝ 95 ΑΠΟΠ 64 ΑΕΛ 74 ΑΠΟΛΛΩΝ 82 ΕΘΑ 57 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 99 ΟΜΟΝΟΙΑ 74 ΑΠΟΕΛ 66 ΑΠΟΠ 76 Πετρολίνα ΑΕΚ 87 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 86 ΑΠΟΠ 68 ΑΠΟΕΛ 102 ΕΘΑ 50 ΑΠΟΛΛΩΝ 72 ΕΝΠ 82 Πετρολίνα ΑΕΚ 87 ΑΕΛ 58 ΑΕΛ 55 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 83 ΕΝΠ 73 Πετρολίνα ΑΕΚ 77 ΕΘΑ 56 ΟΜΟΝΟΙΑ 73 ΑΠΟΠ 78 ΑΠΟΕΛ 66 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 85 ΕΝΠ 60 ΑΠΟΕΛ 86 ΑΕΛ 73 Πετρολίνα ΑΕΚ 88 ΑΠΟΛΛΩΝ 62 ΟΜΟΝΟΙΑ 87 ΑΠΟΠ 64 ΑΠΟΛΛΩΝ 72 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 69 ΑΕΛ 52 ΟΜΟΝΟΙΑ 71 ΕΝΠ 80 ΑΠΟΕΛ 70 ΑΠΟΠ 71 ΕΘΑ 59 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 83 Πετρολίνα ΑΕΚ 74 ΑΠΟΕΛ 100 ΑΠΟΛΛΩΝ 94 ΕΘΑ 57 ΑΕΛ 73 ΟΜΟΝΟΙΑ 65 ΕΝΠ 67